N-VA heeft meeste kieslijsten en kandidaten

De N-VA heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober het grootste aantal lijsten van alle Vlaamse partijen. Liefst 261 lijsten komen op met het nationaal lijstnummer 2. Dat zijn alle …

Minister Homans benoemt Picanol tot “Ambassadeur van de Maatwerkbedrijven”

“De Picanol Group werkt al meer dan 50 jaar samen met maatwerkbedrijven. Ze danken deze prijs aan hun verdienstelijke samenwerking met de sociale economie en verdienen daarvoor alle lof.” Vlaams …

Vlaanderen verwelkomt de toekomst

“We moeten niet bang zijn voor de toekomst. Er zullen meer jobs bijkomen dan verdwijnen.” Vlaams minister van Werk en Innovatie Philippe Muyters reageert op de studie van Agoria over het effect van …

Genkse islamschool staat haaks op integratie

“Genk is het toonbeeld van een integratiemodel. Aparte islamitische scholen waar Arabisch en Turks wordt gegeven, staan daar haaks op.” Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon reageert op de …

Onvoldoende transparantie en controle bij ziekenfondsen

“Het geld van de sociale zekerheid moet in de eerste plaats naar de mensen vloeien, en niet naar inefficiënte structuren.” Kamerlid Valerie Van Peel reageert scherp op het rapport van het Rekenhof …

Voorrang voor het collectief vervoer

“Collectief vervoer haalt veel auto’s uit de file.” Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gaat het collectief vervoer aantrekkelijker maken. Alle bussen en taxi’s zullen gebruik mogen maken van de …